LifePak 15 V4 u/lader LP15

LIFEPAK 15 gir deg flere overvåkingsmuligheter enn noen annen defibrillator. Ikke-invasiv overvåking av karbonmonoksid, SpO2
og methemoglobin (relatert til visse kjemiske eksponeringer og medikamenter)
ved hjelp av Masimo® Rainbow® -teknologien gjør det mulig å oppdage
vanskelig diagnostiserbare tilstander og forbedre pasientbehandlingen. I tillegg gir
LIFEPAK 15 nå mulighet for temperaturovervåking – og i likhet med alle andre data
kan du overføre disse til andre systemer, utarbeide trender eller vise dataene i
CODE-STAT™-programvaren i forbindelse med gjennomgang i etterkant av hendelser.

LifePak 15 V4 u/lader LP15

Pris: 255040,00 NOK
Når du skal respondere i en akutt situasjon, trenger du den mest avanserte defibrillatoren, som setter den nye standarden når det gjelder innovasjon, funksjon og robusthet. Monitoren/defibrillatoren LIFEPAK® 15 er standarden for AHLR-personell som ønsker å bruke det mest klinisk innovative og driftseffektive produktet med LIFEPAK TOUGH™-standard som er tilgjengelig på markedet.