På tide med den årlige HMS-gjennomgangen

Hvis dere ikke allerede har gjort vurdering av HMS-arbeidet i 2020, er det nå på tide. Vi hjelper deg med hva som skal gjøres. Ta kontakt for en uforpliktende prat

Seks av ti mangler oversikt
Så mange som seks av ti kontrollerte virksomheter mangler oversikt over hva som kan utgjøre risiko for arbeidstakere, samfunn og miljø. Dette viste resultatene av en landsomfattende risikoaksjon gjennomført høsten 2017 av Klima- og forurensningsdirektoratet, Fylkesmannens miljøvernavdelinger, Statens strålevern, de lokale brann- og eltilsyn, Næringslivets sikkerhetsorganisasjon og Arbeidstilsynet. 450 virksomheter ble satt under lupen, og Arbeidstilsynet beskriver resultatene som nedslående.

HMS-gjennomgang er lovpålagt
Forskrift om systematisk HMS-arbeid i virksomheter stiller krav til at det skal foretas en overvåkning og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt. De fleste ledere løser dette ved å ha en årlig systemgjennomgang/revisjon, hvor man vurderer hva som fungerer, hva man må endre og om lovverket eller andre forutsetninger har eller vil endre seg.

En slik årlig gjennomgang er også en verdifull mulighet for øverste leder til å følge opp hvordan de oppgaver og plikter han/hun har ansvaret for ivaretas i bedriften, og planlegge nødvendige endringer.

Må dokumenteres skriftlig
Den systematiske gjennomgangen av HMS i virksomheten skal dokumenteres. Dette kan for eksempel gjøres ved å benytte en sjekkliste som arkiveres når den er ferdig utfylt.

Mangler dere oversikt over virksomhetens HMS? Nettbasert HMS-håndbok og avvikssystem fra Infotjenester samler dokumentasjon, holder dere oppdatert på regler og sørger for enklere oppfølging. ta kontakt med oss og vi hjelper dere med revisjonen.