Alle virksomheter skal kartlegge og vurdere alle farer og problemer og vurdere risikoen knyttet til arbeidet. Arbeidsgiver har ansvar for at dette blir gjennomført. Målet er at ingen blir skadet eller syk på grunn av arbeidet. Ulykker og dårlig helse kan ødelegge et menneskeliv, samtidig som det kan få konsekvenser for virksomheten i form av både fravær, produksjonstap og ødelagt utstyr.

Husk at risiko ikke begrenser seg til umiddelbare, fysiske farer. Risikovurderingen må også ta for seg årsaker til eksempelvis muskel- og skjelettplager, stress og konflikter. Morten's konsulting har  bred erfaring med å kartlegge og gjøre vurdereinger av farer og problemer i virksomheten

Kontakt oss for en uforpliktende samtale 

Risikovurderingskurs

Pris: 4500,00 NOK
Formål: Vi tilbyr risikovurderings kurs for alle virksomheter som er pålagt å utføre dette. Kurset passer for eksempelvis for brannvernledere, eiendomsforvaltere, HMS-ansvarlige og bygningseiere. Det er ingen krav om forkunnskaper for å delta.