Folk som har det bra, gjør det bra

Medarbeiderskap og jobbengasjement er en viktig driver for gode prestasjoner og godt omdømme. Medarbeidertilfredshet har også direkte innvirkning på kundetilfredshet og økonomiske resultater (Eskildsen m.fl., 2003). 

Godt medarbeiderskap handler om at medarbeidere tar medansvar for å oppnå resultater. Gode medarbeidere er opptatt av å lykkes sammen med andre. Gode medarbeidere jobber etter prinsippet om at ingen er større enn teamet eller organisasjonen. Egeninteressen kommer ikke i veien for fellesskapets interesser. Godt medarbeiderskap forutsetter derfor kommunikasjons- og samhandlingskompetanse.

For å få til godt medarbeiderskap og samspill benytter Morten’s konsulting blant annet teamutvikling, stressmestring, konflikthåndtering, psykologsamtaler, kulturutvikling og lederutvikling som virkemiddel.