Ledelse og lederutvikling

handler om å vite hvem du er som leder, og bli bevisst hva du bør gjøre for å skape resultater gjennom andre.

Morten's konsulting jobber tett med oppdragsgiver for å sette klare mål og definere ønsket effekt av lederutviklingen. Hva ønsker bedriften å oppnå? Hvilke utfordringer opplever dere å stå overfor, og hvordan kan forretningside og strategi understøttes best mulig? Hvilke fellestrekk kjennetegner ledelse hos dere? Morten's konsulting vil fokusere på det som skaper og styrker kultur og ledelse som konkurransefortrinn i din virksomhet.
 
Morten's konsulting sikrer at deltakerne både får kunnskapstilførsel, refleksjon over egen praksis og trening på ferdigheter. Praksisnære program tilpasset ledernes og bedriftens hverdag er viktig for maksimal læringseffekt. Lederutviklingen fasiliteres av dyktige fagfolk, og deltakerne lærer effektive verktøy for å mestre hverdagsutfordringer. De ulike programmenes oppbygging skreddersys til virksomheten, i tett samarbeid med kunden.
 
Morten's konsulting har flere kartleggingsverktøy som kan brukes for å gi mest mulig presis inngang til lederutviklingen. Vi kan tilby vår egen 360 lederkartlegging, der leder evalueres av overordnet, sideordnede samt underordnede. Vi kan også tilby verktøy som kartlegger preferanser, «executive presence» eller prestasjonsmotivasjon. Les mer om våre kartlegginger; Executive assessment

Enten dere står foran endring og omstilling, møter store krav til nyskaping og innovasjon, skal i gang med å skape en felles kultur eller har nye ledere med behov for kunnskap og trening, så er lederutvikling et suksesskriterium.
Kontakt oss i dag for å høre mer om hvordan vi kan styrke ledelse som konkurransefortrinn i din virksomhet!