Førstehjelpskurs for industrivern

Målgruppe: Personell i industriverngruppen i bedrifter som organiserer forsterket førstehjelp

Opplæringen skal ivareta personellets sikkerhet, være tverrfaglig og risikotilpasset den enkelte virksomhet.

Varighet: 10 /12 timer, i løpet av 2-3 dager. 

Industrivernkurs 12 timer

Pris: 19950,00 NOK
Grunnopplæring, 3 dager, for nytt mannskap i bedriftens industrivern. Opplæringen skal ivareta personellets sikkerhet, være tverrfaglig og risikotilpasset den enkelte virksomhet. Hovedmål: Etter gjennomført grunnopplæring skal kursdeltakerne ha tilegnet seg kunnskaper og ferdigheter slik at de aktivt kan delta i det forebyggende arbeid på egen bedrift, og ivareta nødvendige beredskapsoppgaver ved nød- og ulykkessituasjoner som kan oppstå ved virksomheten. Følgende emner blir bl.a. gjennomgått: – bedriftens industrivern – forebyggende arbeid – forsterket brannvern – forsterket førstehjelp – praktiske øvelser - Opptreden på skadestedet - Observer, bedøm og beslutt - Undersøkelse og vurdering av skadde - Prioritering av skadde - Varsling til 1-1-3 - Sikring av skadestedet - Egensikkerhet - Bevissthetsvurdering - Hjerte- og lungeredning / Bruk av hjertestarter - Stans av blødninger - Behandling av sirkulasjonssvikt - Hode-, nakke- og ryggskader - Transport av syke og skadde - Akutt sykdom