Brannvernloven med forskrift og HMS-lovgivningen

Det stiller krav til at både eiere og brukere av bygg skal ha kunnskap om brannsikkerhet. Kurset er tilpasset kravene i ny forskrift gjeldende fra 01.01.16 og passer godt for «brannvernledere», brannansvarlige, etasjeansvarlige eller andre i tilsvarende roller knyttet til HMS. Det er ingen krav om forkunnskaper for å delta.

Brannforebyggende kurs – Brannvernlederkurs

Pris: 3500,00 NOK
Morten Konsulting tilbyr brannforbyggende kurs med det formål å øke virksomheters kompetanse om hvordan brannvernarbeidet kan gjennomføres for å sikre liv, helse, miljø og materielle verdier. Innhold: Kurset er tilpasset kravene i norsk lov, og gjennomføres av dyktige instruktører med evnen til å undervise på en enkel, interessant og fengende måte. Kurset har fokus på å utvikle holdninger, ferdigheter og kunnskaper innen brann- og skadeforebyggende tiltak.

Brannvernkurs og førstehjelp 6,5 timer

Pris: 14000,00 NOK
Mortens's Konsulting tilbyr grunnleggende brannvernkurs med slokkeøvelse som tilfredsstiller kravet om opplæring av ansatte i brannvern. Kurset tar for seg brannteori, slukkeøvelse og førstehjelp.Og gjennomgang og bruk av hjertestarter KURSENE PASSER FOR: Alle som ikke har kjennskap til brannforebygging og brannbekjempelse fra før. Alle som mangler kunnskap og ønsker å lære det viktigste innenforførstehjelp. Alle som trenger en oppfriskning på grunnivå. Alle privatpersoner. Ansatte og ledere i en bedrift.Alle som ønsker å repetere førstehjelpskunnskapene. Målet med kurset er at deltagerne skal kunne forebygge uønskede hendelser. Om ulykken skulle være ute skal man kunne velge riktig slokkeutstyr, identifisere og slokke branntilløp. NB! Ved bestilling av kurs på nett må bestilling gjøres minimum to (2) uker før kursdag

Brannvernkurs og førstehjelp 5 timer

Pris: 11000,00 NOK
Morten's Konsulting tilbyr grunnleggende brannvernkurs med slokkeøvelse som tilfredsstiller kravet om opplæring av ansatte i brannvern. Kurset tar for seg brannteori, slukkeøvelse og førstehjelp. KURSENE PASSER FOR: Alle som ikke har kjennskap til brannforebygging og brannbekjempelse fra før. Alle som mangler kunnskap og ønsker å lære det viktigste innenforførstehjelp. Alle som trenger en oppfriskning på grunnivå. Alle privatpersoner. Ansatte og ledere i en bedrift.Alle som ønsker å repetere førstehjelpskunnskapene. Målet med kurset er at deltagerne skal kunne forebygge uønskede hendelser. Om ulykken skulle være ute skal man kunne velge riktig slukkeutstyr, identifisere og slokke branntilløp.

Brannvernkurs 2,5 timer

Pris: 6350,00 NOK
Morten's Konsulting tilbyr grunnleggende brannvernkurs med slokkeøvelse som tilfredsstiller kravet om opplæring av ansatte i brannvern. Kurset tar for seg brannteori og avsluttes med slukkeøvelse. KURSENE PASSER FOR: Alle som ikke har kjennskap til brannforebygging og brannbekjempelse fra før. Alle som trenger en oppfriskning på grunnivå. Alle privatpersoner. Ansatte og ledere i en bedrift. Målet med kurset er at deltagerne skal kunne forebygge uønskede hendelser. Om ulykken skulle være ute skal man kunne velge riktig slukkeutstyr, identifisere og slokke branntilløp