Morten Jahr etablerte Morten’s konsulting for å øke sitt fokus på å bli en sentral og foretrukket leverandør av førstehjelpskurs, førstehjelpsutstyr, Coaching og tilhørende produkter og tjenester til næringslivet og offentlig sektor i Norge.

Morten’s konsulting er en landsdekkende leverandør og er i dag en hovedleverandør av Forskjellige typer kurs og førstehjelpsutstyr til mange av landets største bedrifter. Med våre   årlige kurs er vi en av de største norske leverandøren av godkjente førstehjelpskurs, IK-Mat kurs og HMS i Norge. Vi har instruktører som er klare forå reise til store deler av Norge som eksempel  Bergen, Stavanger/ Sandnes, Trondheim og Oslo. vårt kontoret ligger Oslo. Selskapet er leveringsdyktig over hele landet. ta kontakt med oss og vi vil finne en løsning som vil passe dere 

Hovedmålsettinger
- Morten’s Konsulting skal øke befolkningens kompetanse om førstehjelp, HMS, IK-Mat. Arbeidsmiljø, Sikkerhet.

Morten Jahr eier selskapet 100 % Med Morten’s Konsulting som leverandør er din bedrift sikret en dyktig og serviceinnstilt aktør som holder høy kvalitet i alle ledd.

Kurskompetanse og leveringsdyktighet
Vi har et stort nettverket av dyktige førstehjelpsinstruktører og HMS instruktører i Norge. Disse er lokalt plassert, noe som sikrer våre kunder rask levering av kurs der hvor bedriften har tilhold. Morten’s Konsulting er sannsynligvis den eneste norske aktøren som kan levere førstehjelpskurs, IK-Mat kurs og HMS-Kurs med en bred nasjonal dekningsgrad. Våre instruktører har bakgrunn fra sykehus, ambulansetjenesten, Bedriftshelsetjeneste, Bedriftslederskap  eller har annen tilsvarende faglig bakgrunn. Alle instruktører er sertifiserte og følger de til enhver tid gjeldende retningslinjer for førstehjelp og gjeldende regeler satt av myndigheten 

Førstehjelpsutstyr – kvalitet til rimelig pris
Morten’s Konsulting selger førstehjelpsutstyr til bedrifter, offentlig sektor, organisasjoner og privatpersoner i hele Norge. Alt vårt førstehjelpsmateriale holder topp kvalitet og et gunstig prisnivå. Innholdet i våre produkter er håndplukket førstehjelpsprodukter og –utstyr som også leveres til Norske sykehus og legekontorer.

Godkjennelser/setifiseringer
Morten’s konsulting er sertifisert og kvalifisert som godkjente leverandører til Bygg- og anleggsnæringen gjennom StartBANK, til Energi- og forsyningssektoren gjennom Sellihca og til Transportbransjen gjennom TransQ.

       

Miljø

Morten’s konsulting er opptatt av at sine underleverandører/ produsenter har et fokus på miljø og at deres virksomhet har færrest mulig negative miljøpåvirkninger. Flere av våre underleverandør/ produsenter er ISO sertifisert innenfor de fleste standarder, og er siden år 2007 miljøsertifisert etter ISO 14001 standarden.